MENU

साताको तस्वीर

युएईमा लागु गरिएको पुलिस रिपोर्टबारे राजधानी आबुधावीमा रहेको नेपाली दूतावासमा सूचना पाटीमा टाँसिएको सूचना हेर्दै नेपाली।

युएईमा लागु गरिएको पुलिस रिपोर्टबारे राजधानी आबुधावीमा रहेको नेपाली दूतावासमा सूचना पाटीमा टाँसिएको सूचना हेर्दै नेपाली।

युएईमा लागु गरिएको पुलिस रिपोर्टबारे राजधानी आबुधावीमा रहेको नेपाली दूतावासमा सूचना पाटीमा टाँसिएको सूचना हेर्दै नेपाली।

More Images