MENU

होटल जलमहलमा एनिभर्सरी : १५ हजारको विशेष प्याकेज

होटल जलमहलले एनिभर्सरीको विशेष प्याकेज ल्याएको छ । २ रात ३ दिनको प्याकेजमा बेड, ब्रेक्रफास्ट, दुबैजनाका लागि डिनर, आधा दिन कारमा पोखराको मुख्य मुख्य ठाँउको भ्रमण र एक बोतल रेड वाइन समावेश गरिएको छ । साथै होटलमा रहेको ३ वटा पौडी पोखरीको निशुल्क प्रयोग गर्न पाईनेछ ।
 
प्याकेजको मूल्य : रु. १५,००० (प्रन्ध हजारमात्र) सबै करहरु समेत । यो मूल्यमा ६० बर्षभन्दा माथिका जोडीका लागि १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
 
आजै बुक गर्ने होईन त ?

Hotel Jal Mahal Pokhara (nearby airport)

9851054404, 061-466652, [email protected]

होटल जलमहलमा एनिभर्सरी : १५ हजारको विशेष प्याकेज

होटल जलमहलमा एनिभर्सरी : १५ हजारको विशेष प्याकेज

होटल जलमहलमा एनिभर्सरी : १५ हजारको विशेष प्याकेज

होटल जलमहलमा एनिभर्सरी : १५ हजारको विशेष प्याकेज

होटल जलमहलमा एनिभर्सरी : १५ हजारको विशेष प्याकेज

प्रतिक्रिया दिनुहोस