प्रेम विश्वकर्मा

शिक्षाको सिण्डेकेट र असमान शिक्षाको व्यवस्थापनमा नेपाली विद्यार्थीले कैलेसम्म सास्ती पाउने । यसको ब्यव्स्थापन कहिले हुन्छ । के नेपाल सरकारले बिदेशीको लागि मजदुर मात्र उत्पादन गर्ने हो ? दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारी संयन्त्रले के गर्दै छ ?