तेज दोङ ‘उर्जा’

लेखक पूर्व माओवादी छापामार हुनुहुन्छ ।