डा‍. भेषबहादुर थापा

थापा परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ ।