उज्यालोमा काम गर्ने अवसर

उज्यालो रेडियो नेटवर्कको विज्ञापन शाखामा जनशक्ति आवश्यक परेको हुँदा निम्नलिखित योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) र निवेदन यहि जेठ १३ गते भित्र [email protected] मा पठाउन सक्नुहुन्छ।

पदः मार्केटिङ अफिसर जना

कामको विवरणः

उज्यालो रेडियो नेटवर्कका लागि बिज्ञापन एजेन्सी तथा बिज्ञापनदाता व्यावसायीक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, विभिन्न संघ संस्था, सरकारी–अर्ध सरकारी कार्यालय, संस्थानहरु, विभिन्न संगठित संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुसँग विज्ञापनका लागि पहल र समन्वय गर्ने ।

आवश्यक न्यूनतम योग्यताः

  • बजार व्यवस्थापन वा सम्वन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तिर्ण।
  • रेडियोको बिज्ञापन बजार तथा मार्केटिङ ट्रेन्डको राम्रो ज्ञान भएको।
  • माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, इन्टरनेट तथा इ–मेल चलाउनमा ज्ञान भएको।

 

रेडियो तथा मिडिया मार्केटिङमा रुचि भएकालाई विशेष प्राथमिकता राखि अन्तर्वातामा बोलाईनेछ।