राजन भट्टराई

भट्टराई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।