राजन भट्टरार्इ

भट्टरार्इ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।