गाैरी प्रधान

प्रधान राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।