कृष्ण ज्ञवाली

ज्ञवाली नेपाल सरकारकाे पूर्व सचिव हुनुहुन्छ ।