टंक कार्की

टंक कार्की चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ ।