निरज लम्साल

लम्साल प्रभु बैंकका प्रमुख कर्जा अधिकृत हुनुहुन्छ ।