निरोज गिरी

गिरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ (गण्डकी प्रदेश) का कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ ।