कृष्णराज सुबेदी

सुबेदी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ ।