जनार्दन गौतम

जनार्दन गौतम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।