डा. केशवकुमार आचार्य र  सिर्जना वैद्य

लेखकद्वय डा. केशवकुमार आचार्य र  सिर्जना वैद्य सङ्घीयता, स्थानीय सुशासन र सार्वजनिक नीतिका विषयमा अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ ।