डा. शान्त कुमार दास

डा. शान्त कुमार दास शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको कोभिड युनिटका प्रमुख हुनुहुन्छ।