डा. मीना वैद्य मल्ल

डा. मीना वैद्य मल्ल राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागको पूर्व विभागीय अध्यक्ष प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।