बमबहादुर भट्टराई

बमबहादुर भट्टराई  (तारा) फुङलिङ नगरपालिकाका उप–प्रमुख हुनुहुन्छ ।