बिन्दु विष्ट

बिन्दु विष्ट महालेखा परीक्षकको कार्यालयकी नायब महालेखा परीक्षक तथा प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।