दिपेन्द्र पौडेल

दिपेन्द्र पौडेल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा उपसचिव हुनुहुन्छ ।