डा. लेखनाथ पौडेल

पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार हुनुहुन्छ ।