राजेन्द्र भण्डारी

भण्डारी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।