रुपन्देही-५

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

रुपन्देही-५ (क)
रुपन्देही-५ (ख)