जमालुदिन मिया

प्रदेशसभा सदस्य
झापा-३(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४०
प्राप्त मत
१७३
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None