शान्ती राम न्यौपाने

प्रदेशसभा सदस्य
झापा-४(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४३
प्राप्त मत
५७६
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None