रमेश प्रसाद आचार्य

प्रदेशसभा सदस्य
झापा-४(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४६
प्राप्त मत
४१६
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None