सुर्य प्रसाद राई

प्रदेशसभा सदस्य
भोजपुर(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५५
प्राप्त मत
५६
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None