गनु प्रसाद साह (तेली)

प्रदेशसभा सदस्य
सप्तरी-३(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६४
प्राप्त मत
६६०
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None