महेन्द्र प्रसाद चौधरी

प्रदेशसभा सदस्य
सप्तरी-३(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६६
प्राप्त मत
१८५
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None