राज कुमार अधिकारी मण्डल

प्रदेशसभा सदस्य
धनुषा-१(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
२७
प्राप्त मत
२९
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None