राम बहादुर दास तत्मा

प्रदेशसभा सदस्य
धनुषा-२(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५४
प्राप्त मत
१४
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None