लक्ष्मेश्वर कुमार साह

प्रदेशसभा सदस्य
धनुषा-३(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
३७
प्राप्त मत
१३
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None