पुष्पेन्द्र कुमार झा

प्रदेशसभा सदस्य
रौतहट-१(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
२५
प्राप्त मत
५३
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None