महेन्द्र प्रसाद थारु

प्रदेशसभा सदस्य
बारा-४(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५४
प्राप्त मत
४३
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None