विना क्षेत्री

प्रदेशसभा सदस्य
काठमाडौं-१(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६०
प्राप्त मत
१७
लिङ्ग
महिला
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None