मान काजी तामाङ

प्रदेशसभा सदस्य
भक्तपुर-२(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५०
प्राप्त मत
३५
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None