श्याम कृष्ण धुख्वा

प्रदेशसभा सदस्य
भक्तपुर-२(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५१
प्राप्त मत
४५
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None