श्रीलाल भोम्जन

प्रदेशसभा सदस्य
ललितपुर-१(ख)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
३०
प्राप्त मत
१०५
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None