राजेन्‍द्र प्रसाद उपाध्‍याय

प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४९
प्राप्त मत
२८९
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None