कैलास नाथ कलवार

प्रदेशसभा सदस्य
बाँके-२(क)

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६५
प्राप्त मत
१५५
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None