चन्द्र कान्त ढकाल

प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५६
प्राप्त मत
४२
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None