खड्ग बस्‍न‍ेत

प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
३६
प्राप्त मत
१२४४९
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None