शम्भू प्रसाद उपाध्याय

प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५१
प्राप्त मत
३७
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None