सदरे आलम हजाम

प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
२८
प्राप्त मत
२९
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None