सन्जु शर्मा वडइ

प्रतिनिधिसभा सदस्य
मोरङ-५

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४४
प्राप्त मत
४५
लिङ्ग
महिला
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None