विन्दा कुमारी कटुवाल

प्रतिनिधिसभा सदस्य
उदयपुर-२

जनजागरण पार्टी नेपाल

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
५१
प्राप्त मत
८७
लिङ्ग
महिला
हालको पद
शैक्षिक योग्यता