महेन्द्र प्रसाद साह

प्रतिनिधिसभा सदस्य
सप्तरी-३

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६०
प्राप्त मत
३७
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None