दिनेश प्रसाद भेडिहर

प्रतिनिधिसभा सदस्य
बारा-४

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४२
प्राप्त मत
४२
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None