चन्द्र बहादुर राउत

प्रतिनिधिसभा सदस्य
रामेछाप

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६१
प्राप्त मत
१०
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None