नारायण प्रसाद दाहाल

प्रतिनिधिसभा सदस्य
काठमाडौं-५

स्वतन्त्र

उम्मेदवार परिचय
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
६०
प्राप्त मत
लिङ्ग
पुरुष
हालको पद
None
शैक्षिक योग्यता
None